WWW 2013 Best Student Paper Award

  • Luis Galárraga (Modtager), Christina Teflioudi (Modtager), Katja Hose (Modtager) & Fabian M. Suchanek (Modtager)

Pris: Konferencepriser