Æstetik i markedskommunikation: 1. Delprojekt: Æstetik og betydningsdannelse i reklame

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delprojektets grundlæggende tese er, at der er en sammenhæng mellem reklamens æstetiske komposition og dens virkning. Viden om og beherskelse af formelle aspekter ved reklamebudskabet er m.a.o. determinerende for reklamens evne til at nå den tilstræbte effekt. Hensigten er således at undersøge, hvorledes forskellige kompositionsforhold spiller ind på reklamens muligheder for at skabe opmærksomhed omkring, forståelse for og erindring af budskabet.Tilgangen til denne problemstilling er en kombination af æstetisk analyse, semiotisk teori og kognitionsteori. Trykte annoncer og tv-reklamer analyseres semiotisk med henblik på at beskrive de kompositoriske kombinationsmuligheder: det æstetiske repertoire. Dette repertoire ses i et reklamehistorisk perspektiv for at undersøge konstanser og brud i reklamens udformning.Delprojektet lægger særlig vægt på følgende aspekter ved reklamens æstetik: genreforhold, de enkelte tegnsystemer: tekst, billede, lyd, musik etc., samspillet mellem tegnsystemerne, det tværmediale potentiale udsigelsesforhold kodebrud/-ændringer i reklamehistorisk belysning  
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201020/12/2019