Æstetik i markedskommunikation: Delprojekt 1: Underprojekt 4: Reklame i receptionssemiotisk belysning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i fortolkningsteori, psykosemiotik og sociologiske og antropologiske teorier om bevidsthedsdannelse, samt analyser af reklamefilm søges belyst, hvilke dynamikker og strukturer af kognitiv art, der er virksomme i fortolkningssituationer. Der sættes især fokus på den rolle som genrer, repræsentationsmåder og tegngivning spiller i etableringen af de deiktisk funderede udsigelsesforhold i den visuelle æstetik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200407/06/2007