Æstetik i markedskommunikation: Delprojekt 2: Underprojekt 7: Den sociale æstetisering i form af habitus og livsstil

Projektdetaljer

Beskrivelse

I underprojektet anskues forbrug som kommunikation og sociokulturel handling. Det antages, at vareverdenens og markedskommunikationens æstetisering giver forbrugeren af varen og modtageren af reklame 1) oplevelsesfylde forstået som hedonistisk sansning og mening i selve konsumtionen eller receptionen af produktet 2) adgang til større semiotiske meningssystemer f.eks. ved branding og narrativisering af produktet 3) social nytteværdi i tilrettelæggelse af livsstil, hvor det antages, at forbrugeren og modtageren selv æstetiserer dele af sin tilværelse vha. markedets produkter og tekster.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …