Æstetik i markedskommunikation: Delprojekt 3: Underprojekt 11: Æstetisering via konsulentkommunikation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der fokuseres på organisationers brug af (kommunikations)konsulenter som et ledelsesredskab til at forandre og styre den interne og eksterne kommunikation. Et centralt spørgsmål vil være, om dette kan anskues som en diskursiv og æstetisk "teknologisering", hvor organisatoriske praksisser søges omformet via strategisk brug af eksterne "kommunikationseksperter". Det undersøges via diskursanalytiske case-studier af a) selve (forandrings)kommunikationen mellem konsulent og organisation og b) evt. forandringer i organisationen som en diskursiv og æstetisk orden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …