Æstetik i markedskommunikation: Delprojekt 3: Underprojekt 9: Æstetisering af organisationskommunikation

Beskrivelse

Organisationers eksterne og interne kommunikation er i stigende grad forbundet med hinanden via ledelsens kommunikationsstrategi. Her bruges æstetiske udtryk i skrift, tale, billeder, indretning, aktiviteter og artefakter til at skabe fælles værdier, identitet og produktivitet, til at forme en organisationskultur og til at præge positive sociale relationer. Ved hjælp af diskursanalyse og kvalitative interviews undersøges: 1) den æstetiske sammenbinding af disse forskellige udtryk og medier; 2) relationen mellem organisationens interne og eksterne profilering; og 3) virkningen af denne æstetisering på medarbejdernes opfattelse af det fælles værdigrundlag og af organisationens mål.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …