Æstetik i markedskommunikation: Delprojekt 4: Kultur og kognition; teori og metode

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den grundlæggende antagelse er, at det markedskommunikative budskab i receptionsøjeblikket aktiverer både universelle kognitive anlæg (emotioner og tænkning), specifikke kulturafhængige forestillinger og individuelle tilbøjeligheder. Teoretisk indfanges dette ved udviklingen af et pragmatisk kulturbegreb. På det metodiske plan afprøves eksperimentelle metoder som supplement til de eksisterende receptionsanalytiske og medieetnografiske tilgange.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201001/06/2012