Æstetiske og narratologiske filmteoriers anvendelsesmuligheder i beskrivelsen af computerbaseret audiovisualitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er formålet i dette ph.d.-projekt at beskrive, hvilke kognitive og emotionelle strukturer computerfortællingen henter fra filmen, samt at kunne beskrive de specifikke elementer af kognitiv og emotionel art, der opstår i kraft af computerfortællingens mediespecifikke egenart; en egenart der antages at findes i hhv. interaktiviteten og i en æstetik, der i sine rum- og tidskonstruktioner tilbyder nogle andre positioner end filmen. Afhandlingen består af følgende hovedafsnit: · en diskussion af den eksisterende æstetiske computermedieteori · en diskussion af den audiovisuelle fortællings mentale og kropslige konstituering og den indlevelsesaktivitet dette afføder ·en perspektiverende diskussion af den audiovisuelle fortælling som æstetisk udfordring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004