Økologiske fødevarenetværk, modernisering og bæredygtig udvikling

  • Kjeldsen, Chris (Projektdeltager)

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet udføres som casestudier af 6 økologiske fødevarenetværk, hvor det primære sigte er at afdække, i hvor høj grad disse netværk udgør selvbærende alternativer til det eksisterende konventionelle fødevarenetværk. Den moderniseringsproces, som historisk har fundet sted (og finder sted) i de konventionelle fødevarenetværk, har en mængde utilsigtede negative konsekvenser, som det økologiske jordbrug i sit principielle grundlag kritiserer. Projektet vil derfor undersøge, om man i nogle af de nyere økologiske fødevarenetværk indfrier løftet om at imødekomme de negative konsekvenser af moderniseringsprocessen. Ph.d.-projekt i perioden december 2001 - juni 2004. (Chris Kjeldsen)
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …