Økonomistyring i vidensintensive virksomheder - Hvordan understøttes vidensledelse af ledelsesviden? (Jesper Østergaard Eskildsen Ph.d. projekt)

 • Eskildsen, Jesper Østergaard (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  deen med dette projekt er at undersøge, hvorvidt der kan findes en forbindelse mellem vidensledelse (Knowledge Management) og økonomistyring. Nærmere betegnet at undersøge om der eksistere en model, der kan understøtte definerede problemer i forbindelse med vidensledelse. Eller hvis dette ikke er tilfældet, hvordan den i så fald skal designes. Herefter er det planen, at designe en applikation hvor modellen kan håndteres og anvendes i praksis. Projektet er opbygget af 3 hovedfaser, med hver sit formål. Fase et er en gennemgang af Knowledge Management og problemerne heri. Anden fase er behandlingen/designet af en økonomimodel og tredje fase er design af en applikation.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/200131/07/2004