2020.1679-DG ENV-Species Protection Rules-Nature Directives

Projektdetaljer

Beskrivelse

The project focuses on species protection rules under the Habitats and Birds Directives and how effectively they are integrated into sector policies (agriculture and forestry)

Lægmandssprog

Projekt fokuserer på implementering af EU Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv - beskyttede dyr, planter og fugle. Det danske bidrag er fokuseret på landbrugserhvervets kendskab til og overholdelse af de danske regler, der implementerer EU lovigningen

Nøgleresultater

Access to data and data utilisation , transposing rules in Danish legislation, level of information, communication of legislation and farmers obligations
Kort titelSpecies Protection Rules
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/202120/12/2021

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 15 - Livet på land

Emneord

  • Naturbeskyttelse
  • artsbeskyttelse