205: Renovering af bygninger med skimmelsvamp

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at opdatere By og Byg Anvisning 205. En opdatering af anvisningerne vil rumme input fra den nyeste forskning og den viden, der er indsamlet i skimmel.dk-regi. Den indsamlede viden omfatter erfaringer og vidensbehov blandt driftspersonalet i almene og privat udlejningsejendomme. Desuden vil en nogle af de udviklingsprojekter, der er sat i gang i forbindelse med skimmel.dk kunne fremlægge forskningsresultater i 2021, mens andre først vil være klar i 2022 og 2023.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2023