Find forskningsprojekter

Mindkids

Skov, M. B., Als, B. S. & Jensen, J. J.

<ingen navn>

01/01/2003 → …

Projekter: ProjektForskning

Process Integration and Transformation based on new Network Information Technology (PITNIT)

Karlsbjerg, J. & Damsgaard, J.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Spectrum Sharing for Next Generation Mobile Communication Networks

E. Mogensen, P., Larsen, T., Marchetti, N., Frederiksen, F. B., Berardinelli, G., Huang, Y. & Kumar, S.

<ingen navn>

01/08/2007 → …

Projekter: ProjektForskning

Telecommunication networks
Telecommunication
3G mobile communication systems
Bandwidth
Global system for mobile communications

Who Governs Revisited. Politisk magt og netværks-styring på det lokale niveau

Hansen, K. & Bang, H. P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Sygehusorganisation og –ledelse / Hospital organiza-tion and -management

Nielsen, L. M., Jespersen, P. K. & Sognstrup, H.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Production Bases Indices of Economic Performances

Zambelli, S.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Foreningsliv og medborgerskab / Associations and Democracy

Torpe, L.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Transition Dynamic and Macroeconomic Interde-pendece

Zambelli, S.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Den danske Flexicurity-model, flexibilitetsformer og løndannelse

Ibsen, F. & Bjerg, S. J.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Den virtuelle bygnings egenskaber / Properties of the Virtual Building

Christiansson, P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

ITI ved universiteterne i Aalborg og Lund / ITI at Aalborg and Lund Universities

Christiansson, P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Roadcon (Strategic Roadmap towards Knowledge-Driven Sustainable Construction)

Christiansson, P.

01/06/2002 → …

Projekter: ProjektForskning

Vegetative riverbank stabilisation to reduce phosphorus transfer (VEGESTAR)

Wahl, N. A.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

stabilization
phosphorus
buffer zone
decision support system
aquatic environment

Luftfordeling og permeabilitet i jord / Destribution of Air and Permeability of Soils

Lund, W.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Brandforsøg med døre og paneler / Fire Tests with Doors and Panels

Hansen, L. P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

The European Union as a Foreign Political Actor

Dosenrode, S.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Conflict, Regionalism and Uneven Development

Hersh, J.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

French Concepts of Europe. Europeanisation and Reconstruction of French Exceptionalism

Nielsen, A. E.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Det kapitalistiske udviklingssytem

Hersh, J.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Produktivitetsstudier i Grønland og Vestnorden

Winther, G.

<ingen navn>

01/09/2002 → …

Projekter: ProjektForskning

River is Culture: Redefining Representation of River Management in Thailand and Laos

Lang, M.

01/01/2001 → …

Projekter: ProjektForskning

Virkelighed og validitet

Nørreklit, L.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Tourism and Local Communities - Sustainable Tourism and Authenticity and Learning

Nordbø, I.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Kvinder i kommunalpolitik

Christensen, A. P. & Bach, T. K.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Gender, Identity Politics and Social Change (1999-2003)

Thorbek, S.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Samfundsudviklingen i det tidlige Rom og Centralitalien 10.-4. årh. f.Kr.

Kvium, C.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

IKT og Livssyn og Komparativ Filosofi

Nørreklit, L.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Religious NGOs and the International Aid System

Opoku-Mensah, P. Y.

European Science Foundation

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Oslo
Religion
Comparative Research
Non-governmental Organizations

Internationalisering i dansk erhvervsliv

Boje, P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

The African Diaspora and African Integration

Opoku-Mensah, P. Y.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

diaspora
African Union

Immigrant's Participation in Civil Society

May, D. M.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Religious NGOs and Development Politics

Opoku-Mensah, P. Y.

Norwegian Research Council

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

non-governmental organization
politics
Copenhagen
Social Question
Religion
Political Economy

WILLOW

Nguyen, D. L.

Projekter: ProjektForskning

Læreprocesser i det computermedierede tværnationale samarbejdsrum

Christensen, L. T.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Økonomisk politik i Argentina og Brasilien

Christensen, S. F.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

The international classroom - International PhD-students at AAU

Højslet Nygaard, S.

02/01/2012 → …

Projekter: ProjektForskning

Thomas Manns' værker. Essays 1945-1955

Bohnen, K. W. A.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning