Find forskningsprojekter

Søg i alt indhold

Filtre for Projekter

Søg koncepter
Valgte filtre

Med-udgiver af "Die Grosse Frankfurter Thomas-Mann-Ausgabe'

Bohnen, K. W. A.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Conflict, Regionalism and Uneven Development

Hersh, J.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Evaluering af projektarbejde i moderniteten

Rømer, T. A.

31/12/200331/12/2003

Projekter: ProjektForskning

Økonomisk politik i Argentina og Brasilien

Christensen, S. F.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Produktivitetsstudier i Grønland og Vestnorden

Winther, G.

<ingen navn>

01/09/2002 → …

Projekter: ProjektForskning

Det kvalificerede hverdagsliv

Bech-Jørgensen, B., Svendsen-Tune, S. & Jørgensen, A.

01/08/199731/12/2003

Projekter: ProjektForskning

Det gode tilsyn med børn og unge i Thisted kommune

Nielsen, D. K. & Kildedal, K.

01/02/200401/05/2005

Projekter: ProjektForskning

Dansk turismepolitik under forandring

Halkier, H.

<ingen navn>

01/06/2004 → …

Projekter: ProjektForskning

Situated interaction and learning

Raudaskoski, P. L.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Transatlantic - A Cultural Text Studies Approach

Sørensen, B.

01/09/200401/08/2006

Projekter: ProjektForskning

Mathematics education research in situations of political and social conflict

Valero, P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Ledelsesformer i det danske sygehusvæsen

Jespersen, P. K.

<ingen navn>

19/05/201031/08/2010

Projekter: ProjektForskning

Europodians

Pedersen, L. Y.

Socrates

02/10/200602/09/2009

Projekter: ProjektForskning

Korruption og Embedsetik - en undersøgelse af det danske

Jensen, M. F.

01/01/200417/12/2007

Projekter: ProjektForskning

Simulating Schumpetarian Dynamics

Bruun, C.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Morsø Jernstøberis historie og betydning for købstaden Nykøbing Mors og dens udvikling 1853-1993

Espersen, A. H.

01/04/201501/04/2019

Projekter: ProjektForskning

Læreprocesser i multikulturelle kontekster

Jæger, K.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Foreningsliv og medborgerskab / Associations and Democracy

Torpe, L.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Who Governs Revisited. Politisk magt og netværks-styring på det lokale niveau

Hansen, K. & Bang, H. P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Anbringelse af etniske minoritetsbørn i familiepleje

Skytte, M.

01/11/199930/06/2002

Projekter: ProjektForskning

Læring i praksis - aspekter ved et ikke-formaliseret læringsbegreb

Dohn, N. B.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

The Division of Power Processes and the Concept of Sovereignty in early Democratic Denmark and France

Eistrup, J.

01/12/200231/03/2007

Projekter: ProjektForskning

Almen teoretisk didaktik i systemteoretisk perspektiv

Bering Keiding, T.

<ingen navn>

01/06/2006 → …

Projekter: ProjektForskning

Kommunikation og organisationsforandring

Alrø, H. & Frimann, S.

<ingen navn>

19/05/201001/06/2013

Projekter: ProjektForskning

Sted og kulturel identitet i dansk film. Globale og lokale diskurser.

Nielsen, H. T.

01/08/201115/06/2015

Projekter: ProjektForskning

Tekstualiseringer af politisk anderledeshed

Horsbøl, A.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Immigration and Integration Policies in Denmark and Sweden: A Comparative Perspective.

Hedetoft, U.

<ingen navn>

01/10/200501/09/2006

Projekter: ProjektForskning

Den universelle velfærdsstat i forandring / The changing universal welfare state

Jensen, J. B.

31/12/200331/12/2003

Projekter: ProjektForskning

Pulverising Portraits: Lynn Emanuel’s Poetry of Becoming

Elias, C.

01/12/200401/12/2005

Projekter: ProjektForskning

Konstruktion af køn og klasse i den danske velfærdsmodel

Ravn, A.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Udvikling af efteruddannelse i natur/teknik i grundskolen

Elmose, S. & Skovsmose, O.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Besættelse og modernisering af dansk jern- og metalindustri?

Hansen, S. T.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Hvordan åbnes dørene - metode til en vellykket arbejdsmarkedsintegration (arbejdstitel)

Jakobsen, L.

01/09/200331/08/2006

Projekter: ProjektForskning

Reformer og nye organisationsformer i den offentlige sektor / Reforms in the Public Sector

Christiansen, P. M.

31/12/200331/12/2003

Projekter: ProjektForskning

'Capel. olim' - Sognedannelse og nygrundlæggelse af kirker i det middelalderlige Slesvig Stift

Pedersen, M.

14/11/200314/11/2003

Projekter: ProjektForskning