Find forskningsprojekter

Forskning

Makroøkonomisk teori og økonomisk politik / Macroeconomic Theory and Economic Policy

Zambelli, S., Bruun, C. & Brink, H.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

NORDRESS - Nordic Centre of Excellence in Resiliance and Societal Security

Rostgaard, T.

01/07/201401/09/2018

Projekter: ProjektForskning

Nordic childhood(s) in Transformation - Methodology for New Knowledge and Understandings in Higher Education

Skovbjerg, H. M.

01/01/201501/01/2018

Projekter: ProjektForskning

Europæisering af national politik

Albæk, E.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Reorganisering af ledelse på sygehusafdelinger

Byg, V.

06/06/201031/05/2013

Projekter: ProjektForskning

Bæredygtig og levedygtig indførelse af teknologi i sundhedsvæsenet

Botin, L., Nøhr, C. & Bertelsen, P. S.

01/03/201531/08/2015

Projekter: ProjektForskning

Institutioner, køn og adfærd: Har personlige karakteristika betydning i den offentlige forvaltning

Bjørnholt, B., Houlberg Salomonsen, H., Lehmann-Nielsen, V. & Bøgh, L.

<ingen navn>

01/04/200831/12/2011

Projekter: ProjektForskning

CVTS-II

Sørensen, J. H.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Agent-baseret keynesiansk økonomi / Agent-Based Keynesian Economics

Bruun, C.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Magt og demokrati i arbejdsmarkedspolitikken / Power and Democracy in Danish Labour Market Policy

Hansen, C.

31/12/200331/12/2003

Projekter: ProjektForskning

The offshore development of wind resources

Bakmar, C. L.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Offshore wind turbines
Caissons
Ice
Gravitation
Turbines

Motorvejsbro påvirket af tungt køretøj

Hansen, L. P. & Kirkegaard, P. H.

30/06/200330/06/2003

Projekter: ProjektForskning

Isochor Volumeter

Jensen, O. M. & Hansen, P. F.

30/04/200330/04/2003

Projekter: ProjektForskning

Jyllands transportstruktur i nordisk og europæisk sammenhæng

Kristiansen, J.

01/01/200531/12/2010

Projekter: ProjektForskning

Water treatment
Membrane technology
Fouling
Water
Industrial applications

Jordskredshændelser på Færøerne: rekonstruering og dynamik.

Veihe, A., Jensen, N. H., Pedersen, L. H., Guttesen, R., Wahl, N. A., Christiansen, H. H. & Mortensen, L. E.

<ingen navn>

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Algae derived biomass for anti-fouling coatings

Chaturvedi, T., Skovhus, T. & Thomsen, M. H.

01/11/201831/01/2019

Projekter: ProjektForskning

Fremtidens landskaber

Møller, J.

01/10/201301/10/2017

Projekter: ProjektForskning

Effekten af uddannelse på 2. fødselsraten for danske kvinder i perioden 1981-94

Harhoff, M., Knudsen, L. B., Keiding, N. & Strandberg-Larsen, K.

<ingen navn>

01/05/200630/06/2007

Projekter: ProjektForskning

birth rate

Kvalificering af processer af jordoverfladen forårsaget ved tørring for at karakterisere forandringer i jordforhold, erosion og vandforsyning.

Wahl, N. A., Bens, O., Lemnitz, C. & Potsdam section 1.4 (Remote Sensing), G.

<ingen navn>

01/07/200230/06/2005

Projekter: ProjektForskning

water budget
soil property
soil surface
erosion
soil quality

Modificerede elementer

Byskov, E.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Forsøg med Plannja sandwichplader / Tests with Plannja Sandwich Slabs

Hansen, L. P.

31/12/200131/12/2001

Projekter: ProjektForskning

Materialeundersøgelse af stål fra skorsten

Hansen, L. P.

01/09/200201/09/2002

Projekter: ProjektForskning

Strukturel modifikation med udgangspunkt i modal information

Brincker, R.

01/02/200231/12/2005

Projekter: ProjektForskning

Positionering/orientering af fartøj vha. GPS og INS

Cederholm, J. P. & Jensen, K.

<ingen navn>

01/01/200501/07/2008

Projekter: ProjektForskning

Brandforsøg med træpaneler / Fire Tests with Wooden Panels

Hansen, L. P.

31/03/200231/03/2002

Projekter: ProjektForskning

water retention
forestry
watershed
agriculture
disaster management

Identifikation af svingende systemer / Identification of Vibrating Systems

Brincker, R.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Indoor Spatial Awareness

Jensen, C. S. & Lu, H.

01/03/200831/08/2011

Projekter: ProjektForskning

Ulineær FEM-analyse af bue- og rammekonstruktioner ved benyttelse af modificerede potentialer

Byskov, E. & Mikkelsen, L. P.

19/05/2010 → …

Projekter: ProjektForskning

Gabbroiske intrusioner. Gabbrokomplekser i Østisland

Momme, P.

19/05/201019/05/2013

Projekter: ProjektForskning

Automatiseret opmåling og afsætning

Bech, C. & Jensen, K.

<ingen navn>

01/01/198901/01/2000

Projekter: ProjektForskning