Aalborg Center for Regional Erhvervsudviklingsforskning (ACE)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet har oprettet et forsknings- og formidlingscenter, som har særligt fokus på regional erhvervsudvikling. Formålet med oprettelse af et analysecenter rettet mod regional erhvervsudvikling er trefoldigt. 1) at styrke det forskningsbaserede vidensgrundlag for regional erhvervsudviklingspolitik; 2) at sikre en dialog mellem teoretikere og praktikere indenfor området; 3) at bidrage til en stadig kompetenceudvikling blandt teoretikere og praktikere Konkret vil dette ske i form af, at der gennemføres forskeruddannelse, etableres forskningsprojekter og gennemføres forskningsformidling inden for området regional erhvervsudvikling. Interesserede amter har mulighed for at blive tilknyttet centeret.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200201/04/2006