Projektdetaljer

Beskrivelse

Kulturarvsstyrelsen og Realdania udpegede i 2006 fire danske kommuner til at deltage i et forsøg som kulturarvskommuner. Ideen med projektet er at undersøge mulighederne for at inddrage kulturarven aktivt i udviklingen af lokalområder, af kommunernes profil og branding og af lokal identitet. Projektet skal bl.a. svare på spørgsmål som: kan kulturarven bruges som løftestang for udvikling i kommunerne? og kan kulturarven bruges til at tiltrække flere borgere, erhverv og flere turister? En af de fire udpegede kommuner er Aalborg. 

Temaet for Aalborg kommunes kulturarvsprojekt er industrikultur. Formålet med projektet er at sætte fokus på den kulturarv, der knytter sig til Aalborgs forhistorie som industriby, og at undersøge mulighederne for at bruge de overflødiggjorte industrikomplekser i den nye vidensby og oplevelsesby. Hensigten er bl.a. at vække interessen for Aalborgs industrihistorie i forhold til fortiden; at skabe forståelse for industrihistoriens betydning for den by, vi ser i dag; og at inspirere til at inddrage industrikulturen i planlægningen i forhold til fremtiden. Det drejer sig naturligvis om Nordkraft som nyt kultur- og oplevelsescenter, men også Eternitfabrikken, Østre Havn, Kvægtorvet, Skråen, Spritfabrikkerne, Dansk Andels Cementfabrik i Lindholm, Vokslev kalkværk ved Nibe, Gudumlund og Hals Barre er aktuelle fokusområder.  Storytellinggruppen under kulturarvskommuneprojektet har til opgave at pege på og udvikle 'fortællinger' og oplevelsesøkonomiske temaer. DACMAN (se http://www.industrikultur-kulturarv.dk/ )er et led i dette formidlingsarbejde. Et forsøg på at nå den unge målgruppe ved at bruge deres eget medie, mobiltelefonen, og ved at bruge nye alternative formidlingsformer i form af interaktive spil - som f.eks. alternative virkelighedsspil, Alternate Reality Games. 

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200631/12/2007

Finansiering

  • <ingen navn>