ABS - Indoor Space - 750.000 kr. (eksterne midler)

  • Harder, Henrik (Bevillingshaver)
  • Knudstrup, Mary-Ann (Projektdeltager)
  • Tradisauskas, Nerius (Projektdeltager)
  • Ærø, Thorkild (Projektdeltager)
  • Suenson, Valinka (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med forskningsprojektet ABS (Architecture, Benchmarking and Space) er at give et konkret bud på, hvorledes brugen af færdiggjorte byggerier (– idræts-, fritids- og kulturbyggerier) kan evalueres, og hvilke kvalitetsparametre der skal indgå i en udvikling af en principiel metode, som efterfølgende vil kunne anvendes generelt på forskellige typer af byggerier. Til forskningsprojektet er tilknyttet en ph.d. studerende.
Der er i dag et stigende behov for viden om, hvordan bygninger bruges, hvem der bruger dem, og hvorfor de bruges, som de bruges. Dette er specielt tilfældet ved udviklinger af nye typer af byggerier med nye funktioner, hvor der derfor er meget lidt eller ingen eksisterende viden til rådighed i byggeriets udviklingsfase blandt de involverede parter. Men mere generelt er det også tilfældet, fordi det giver de implicerede parter mulighed for at vurdere, om man har fået ”værdi for pengene” – en situation, der ofte ikke er til stede i dag. På denne baggrund kan det dokumenteres, at der er behov for udvikling af generelle forskningsbaserede evalueringsmetoder og kvalitetsparameter til vurdering af aktiviteter og brug af idræts-, fritids- og kulturbyggeri. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i denne situation og søger på baggrund af den nyeste teknologi at udvikle metoder og modeller, der kan bruges ved fremtidens byggeri og udvikling af det eksisterende. Opdragsgiver: Bo Vestergård Madsen, Analysechef, Lokale- og Anlægsfonden
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200801/01/2012

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Arkitektur
  • Rum
  • Evaluering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.