Accellerede design metoder til FPGA teknologi

  • Abildgren, Rasmus (Projektdeltager)
  • Koch, Peter (Projektdeltager)
  • Le Moullec, Yannick (Projektdeltager)
  • Knudsen, René Bastrup (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indlejrede systemer benytter stadig mere sofistikerede algoritmer for at tilbyde brugerne hurtigere og mere avancerede systemer. Dette stiller krav om yderligere processeringskraft i systemet. For at holde trit med denne udvikling anvendes der i stigende omfang heterogene multiprocessor platforme. For at udnytte en sådan platforms potentiale  er det vigtigt at funktionaliteterne i systemet bliver fordelt rigtigt. Dette er en ikke triviel opgave for designingeniøren. I dag bliver denne opdeling gjort ad hoc, baseret på erfaringer, hvilket til tider gøre udviklingsprocessen lang. Dette er ikke ønskeværdig da time-to-market er en stadig vigtigere parameter i industrien i dag.

 

I dette projekt ønsker vi, med hjælp fra analyser af en eksekverbar specifikation, at finde en næroptimal opdeling at systemfunktionaliteten på et tidligt tidspunkt af designforløbet. Vi foreslår nogle udvidelser til eksisterende metrikker som skal afdække samhørigheden mellem algoritmen og forskellige processeringsarkitekture. Vi vil konstruere et værktøj der automatisk kan analysere en eksekverbar specifikation for disse samhørigheder. Yderligere vil opsamlet information blive indarbejdet i eksisterende scheduleringsteknikker således at en opdeling af systemet kan forslås, hurtigt og let. Projektet er sponsoreret af ETI A/S

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200501/05/2009

Samarbejdspartnere

  • ETI A/S (Projektpartner)

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • HW/SW partitionering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.