Adaptive Ultrasound Reflectometry Techniques for Smart Tribology Systems

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ca. 20% af verdens energiforbrug bruges til at overvinde friktion. Virtuelle prototyper, monitorering og forudseende vedligehold er forskningsemner, hvor man søger at realisere visionen om intelligente tribologi systemer for at øge effektiviteten og pålideligheden af maskiner, som anvendes i energitunge industrier. En væsentlig udfordring er de eksperimentelle teknikker, som anvendes til undersøgelse af smørefilm, fordi friktion ikke er en materielle egenskab, men en egenskab af det system, hvori materialerne fungerer, og dette skaber en kløft mellem virkelige og idealiserede testsystemer, hvilket er en væsentlig udfordring for ingeniører og forskere. Adaptiv ultralydsreflektometri er en lovende tilgang til at udføre ikke-invasive målinger af smørefilmtykkelser. Nuværende adaptive løsninger er baseret på simple metoder, som ikke tager højde for relationer mellem forskellige frekvensers energi niveau i de transmitterede og reflekterede ultralydsbølger, hvilket gør metoderne sensitive til eksterne påvirkninger fra for eksempel temperatur og tryk variationer. Dette projekt har til formål at undersøge en nyopdaget matematisk beskrivelse af frekvensindholdet i de transmitterede og reflekterede bølger, og anvendelse af denne beskrivelse i multi-frekvens adaptive filtre, hvormed robustheden af ultralydsreflektometri til ikke-invasive målinger af smørefilmtykkelser søges forbedret.
AkronymUltrAdapt
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202031/08/2024

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond: kr 3.507.454,00

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.