Adgangsmuligheder til uddannelse i krydsfeltet mellem test og inklusion

Projektdetaljer

Beskrivelse

Uddannelsesområdet er i dag karakteriseret ved to meget indflydelsesrige dagsordener, som ofte ikke lader sig forene. Det drejer sig om hensynet til hhv. inklusion og test. Hvor test er forankret i idealer om at holde skoler, lærere og elever til ansvar for deres resultater og målbare grader af succes, så handler inklusion om at skabe et uddannelsessystem, der kan understøtte adgangen til uddannelse og læring for alle elever.

Formålet med dette forskningsprojekt er 1) at kortlægge og analysere dette dilemma, 2) at fastslå, hvad det betyder for adgangsmulighederne inden for uddannelsessystemet, og 3) at præsentere løsningsforslag til forbedring af disse adgangsmuligheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201930/06/2023

Samarbejdspartnere

  • University of Oxford
  • Beijing Normal University
  • University of Buenos Aires
  • University of Wisconsin, Madison
  • National Institute for Testing and Evaluation, Jerusalem

Emneord

  • Test
  • Inklusion
  • Komparativ Uddannelsesforskning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.