Advancerede Metoder Til Tidsafhængige Systemer - AMETIST

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hovedformålet med AMETIST projektet er at udvikle en udtryksfuld modellerings metodik, der understøttet af effektive automatiserede værktøjer, muliggør analyse af komplekse, distribuerede real-tidssystemer. Projektet fokuserer i særdeleshed på problematikkerne omkring tidsafhængig adfærd og dynamisk ressource allokering. Denne type problemer findes i forskellige iklædninger og anvendelsesområder såsom produktion, transport, kommunikationsnetværk og real-tids software, og digitale kredsløb. Projektet har til hensigt at udvikle en uniform matematisk modelleringsapparat for disse fænomener baseret på eksisterende teorier og værktøjer for de såkaldte tids-automater, som i de seneste år er fremkommet som en lovende formalisme til modellering og analyse af tidsrelaterede fænomener. Derigennem vil projektet løfte state-of-the-art til et højere modenhedsniveau.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200231/03/2005

Finansiering

  • Euro Contract number: IST-2001-35304: kr 229,00

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.