Aerodynamisk analyse af bygninger vha. CFD**

 • Stærdahl, Jesper Winther (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I Danmark benyttes hovedsagligt to metoder til bestemmelse af vindlaster på konstruktioner. For simpelt udformet konstruktioner kan dansk standard for laster på konstruktioner benyttes direkte til at give et bud på de aerodynamiske laster på konstruktionen i atmosfærisk grænselagsstrømning. Ved mere komplicerede bygningsudformninger kan normen benyttes kvalitativt til at give et bud på vindbelastningen. Dette kræver dog en vis erfaring, og at belastningerne forsøges bestemt på den sikre side. For at få et mere kvalificeret dimensioneringsgrundlag foretages ofte vindtunnel forsøg, hvilket er både bekosteligt og ufleksibelt.

  Projektet tager udgangspunkt i et case studie af Musikkens hus, hvor der forelægger en række vindtunnel forsøgsresultater. Rambøll har været projekterende rådgiver på projektet og har fortaget skønnet vindbelastninger i henhold til normforeskrifterne. Det viser sig dog at disse skøn ligger langt under målte værdier.

  Formålet med projektet er at analysere vha. CFD metoder belastning på konstruktioner placeret i en atmosfærisk grænselagsstrømning. Der eksisterer flere benchmarking cases i litteraturen som analyseres ved et commercielt CFD program CFX. Herefter benyttes resultater fra programmet til sammenligning med normresultater for relative simple konstruktion. Sluttelig analyseres resultaterne fra Musikkens hus ved sammeligning med forsøgsdata og overslagsmetoder fra normen.

  Resultaterne for de forskellige faser analyseres ved variation af netgenereringsmetoder og turbulensmodelering. Der beskrives konkret metoder til opretholdelse af grænselagsstrømninger gennem en numerisk beregning.

  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

  Finansiering

  • <ingen navn>