Projektdetaljer

Beskrivelse

For at stimulere markederne for sekundære ressourcer, genbrug og reparation er der brug for nye samarbejdsfora og dialog mellem parter, som i den lineære økonomi ikke hidtil har haft kontakt med hinanden. Projektets brede partnerskare, der foruden projektledelsen består af regionens tre affaldsselskaber – Amager Ressourcecenter, Norfors og Vestforbrænding – Københavns Kommune og Helsingør Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet, repræsenterer de mange forskellige typer af aktører på affaldsområdet.Materialestrømanalyse i Region Hovedstaden

Der har været behov for en nuanceret og formidlebar indsigt om de nuværende materialestrømme i Region Hovedstaden. Der er i forbindelse med projektet derfor blevet kortlagt alle de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv sammenholdt med, hvad der løber ud i økonomien i form af affald. Materialestrømsanalysen giver et kvantitativt billede af affaldssystemet, samt en identifikation af affalds hotspots og systematiske hotspots, som på nuværende tidspunkt kan føre til unødvendige miljøpåvirkninger eller ressourcespild, som i sidste ende potentielt kan spænde ben for cirkulære forretningsmodeller.

Nøgleresultater

Det blev i materialestrømsanalysen også tydeligt, at der mangler data på affaldsområdet, og at dette skal forberedes og gøres mere tilgængelig, for at det kan skabe nye indsigter for virksomheder indenfor cirkulær økonomi.
Kort titelAffald og ressourcer på tværs
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/11/201830/09/2021

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.