Aktiveringsenergi af hærdnende portlandcementsystemer / Activation Energy of Hardening Portland Cement Systems.

 • Simmelsgaard, Peter Astrup (Projektdeltager)
 • Jensen, Ole Mejlhede (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet hydratiseringskinetik for højkvalitetsbetoner med specielt sigte på at skabe større viden om temperaturens indflydelse på disse betoners puzzolane reaktioner. Som led i projektet ønsker man at videreudvikle konceptet for en ny temperaturfunktion og herunder kortlægge aktiveringsenergien for mikrosilicas puzzolanreaktion i højkvalitetsbetoners bindemiddelfase. Som led i projektet udvikles en ny måleteknik til isobar, differentiel bestemmelse af aktiveringsenergien i tætte, hærdnende cementpastaer. Deltagere/Interessenter: Under projektet samarbejdes med NORCEM A.S. R&D, Norge, med Cement- og Betonlaboratoriet, Aalborg Portland samt med Betoncentret, Teknologisk Institut. Internt finansieret ph.d.-projekt. (P. Astrup Simmelsgaard, O. Mejlhede Jensen) Hydratisation technique for high-performance concrete specifically aims at obtaining better knowledge of the influence of the temperature on the puzzolane reactions of these concretes. As part of the project it is the intention to further develop the concept of a new temperature function and map the activation energy for the puzzolane reaction of microsilica in the matrix phase of high-performance concretes. A new measuring technique for isobar differential determination of the activation energy in dense, hardening cement pastes is developed. Participants/interested parties: During the project cooperation with Delfs University of Technology, The Netherlands, the Cement and Concrete Laboratory at Aalborg Portland and the Concrete Centre at the Danish Technological Institute is expected. Internally funded Ph.D. project. (P. Astrup Simmelsgaard, O. Mejlhede Jensen)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …