Projektdetaljer

Beskrivelse

2015-2020: ”Aldring og fysisk betonet arbejde” finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Et samarbejdsprojekt mellem Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicinsk Klinik og Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (SMI og FFE).
Formålet med projektet er at undersøge aldringsprocesser ud fra en multidimensionel forståelse med fokus på både biologiske, sociale og psykologiske processer. Det undersøges, hvordan disse processer er relateret til ældre danske bygningshåndværkeres tilknytning til arbejdsmarkedet, set i lyset af arbejdsmarkedsreformen, der har udskudt tidspunkt for pension. Projektet består af en registerbaseret del, en spørgeskemadel og en klinisk del.
AkronymALFA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201528/02/2020

Samarbejdspartnere

  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg
  • Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.