Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrunden for analysen er, at der i Lolland Kommune er sket en markant udvikling af den almene sektor og i det samlede boligmarked. Udviklingen er sket, fordi længere tids nedgang i befolkningen i Lolland Kommune har betydet, at mange private og almene boliger har stået tomme. Det har fået Lolland Kommune i gang med en markant indsats for at tilpasse udbuddet af boliger til
efterspørgslen ved at rive tomme boliger ned, og ved at omdanne almene etageboliger til mere konkurrencedygtige rækkehuse. Lolland Kommune har derfor et behov for dels at få et overblik over effekten af de senere års aktive nedrivning og nedbygning af almene boliger og få et værktøj til at vurdere, hvilke indsatser der er brug for i fremtiden, hvis der fortsat skal arbejdes på at skabe bedre sammenhæng imellem udbud og efterspørgsel. Derfor er der sammen med denne rapport udviklet en prognosemodel der, på baggrund af den
indhentede data for de seneste fem års udvikling, giver et kvalificeret og beregnet bud på boligefterspørgslen i forskellige dele af Lolland Kommune i fremtiden. Den viden, herunder prognosemodel og anbefalinger, der er udviklet i dette projekt kan fungere som beslutningsgrundlag, når Lolland Kommune efterfølgende skal arbejde strategisk og politisk med at udvikle og tilpasse den almene sektor i kommunen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201631/01/2017