Alvorlighed eller mangfoldighed? - Udpegning af uheldsbelastede lokaliteter i vejnettet / Severity or magnitude? - Identification of hazardous road locations

  • Lahrmann, Harry (Projektdeltager)
  • Madsen, Jens Chr. Overgaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I ph.d.-projektet undersøges det om det er muligt i højere grad at målrette vejbestyrelsernes trafiksikkerhedsarbejde mod de alvorlige personskadeuheld i henhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning. Til den del gennemføres der i projektet omfattende analyser med henblik på at afdække, hvorvidt færdselsuheldenes alvorlighedsgrad alene beror på tilfældigheder, eller om det er muligt at identificere særligt alvorlige uheldstyper. De foreløbige resultater fra projektet viser, at uheldenes alvorlighedsgrad er betinget af faktorer såsom partskombination og uheldssituation. I de eksisterende metoder til udpegning af uheldsbelastede lokaliteter sker udpeg- ningen stort set udelukkende på baggrund af antallet af uheld. Baseret på projektets analyseresultater er målet at udvikle nye metoder, der ikke alene tager ulykkernes antal, men også deres alvorlighedsgrad i betragtning i forbindelse med udpegningen af uheldsbelastede lokaliteter i vejnettet. Projektet, der er støttet af Transportrådet, forventes afsluttet ultimo 2003. (Jens Chr. Overgaard Madsen, Harry Lahrmann)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013