Analyse af fertilitet i sammensatte familier i Danmark og Frankrig

  • Knudsen, Lisbeth B. (Projektdeltager)
  • Toulemon, Laurent (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baseret på store datasæt sammenlignes fertiliteten i stedfamilier i Danmark og Frankrig, set i relation til hvilken partner, der har bragt børnene ind i familien, og hvorvidt disse bor med parret eller ej, interaktionen med fælles børn, og ikke-monotone variationer med antallet af tidligere børn. Vi forventer, at resultaterne vil være meget ensartede i de to lande. Stedfamilier bliver mere hyppige i begge lande, og er mest almindelige i Danmark. Næsten alle stedfamilier, hvor børnene bor hos parret, indebærer at der er en stedfar.
For Danmark anvendes data fra nationale populationsbaserede registre, omfattende information om 1.3 millioner kvinder i fertil alder i 1994, deres familieforhold, óg antallet af egne såvel som stedbørn, der bor i familien. For Frankrig, baseres analysen på en 1-provents survey om familiehistorier, som var en del af den franske folketælling 1999 (1999-census), med 380,000 respondenter, mænd såvel som kvinder. Skemaerne omfattede spørgsmål om egne børn, og også om stedbørn.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200701/07/2007

Finansiering

  • <ingen navn>