Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at skabe mulighed for fremover at kunne vejlede og inspirere kommunerne til at anvende byfornyelsesmidlerne optimalt.
Byfornyelsesloven omfatter i dag en række forskellige instrumenter, som kan anvendes til løsning af meget forskelligartede boligmæssige problemer såvel i byer som på landet. Den overordnede byfornyelsesramme, der hvert år afsættes på finansloven er ligeledes opdelt i mere eller mindre emneafgrænsede ”puljer”, som hver især har specifikke formål: Bygningsfornyelse, områdefornyelse, bygningsfornyelse i områder, Pulje til Landsbyfornyelse. Hertil kommer midlerne i Indsatspuljerne fra 2010 og 2011, som overordnet anvendes efter byfornyelseslovens regler, og som endnu ikke er opbrugt af de omfattede kommuner.
Projeket består af tre faser:
1. Kvantitativ kortlægning af kommunernes brug af byfornyelsesmidlerne
2. Mailsurvey til kommunerne om deres brug af byfornyelsesmidlerne
3. Udvalgte eksempler på strategisk brug af byfornyelsesmidlerne
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201431/10/2014