Analyse af ikke-sfæriske partiklers aerodynamik / Analysis of non-spherical particle aerodynamics

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projekts formål er at videreudvikle og validere eksisterende bevægelsesmodeller for ikke-sfæriske partikler opstillet bl.a. gennem tidligere ph.d.-studier. Dette vil omfatte eksperimentelle studier af ikke-sfæriske partiklers aerodynamiske egenskaber, baseret bl.a. på avanceret billedbehandlingsteknik og laser-baserede optiske måleteknikker. Med udgangspunkt i de opstillede modeller vil det være muligt at forbedre eksisterende modeller til beskrivelse af partikelbevægelse i fyrrum, herunder, hvor stor lokal partikelladning der forventes i røggassen ved en given ristekonfiguration. Ph.d.-projekt. (Henrik Sørensen, Lasse Rosendahl)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/200530/06/2005