Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med nærværende projekt er at undersøge muligheden for at samle EPD’er som bruges i den danske byggebranche ét sted. Som udgangspunkt skal projektet kun se ind på EPD’er, der er udført i hen-hold til EN15804 og udgivet igennem en EPD programoperatør.

Undersøgelsen skal afdække hvilke lignende løsninger, der allerede findes i andre lande, i nordisk regi eller på Europæisk niveau, en vurdering af hvad der vil være brugbare løsninger for den danske bygge-branche set i forhold til branchens behov, og sidst hvordan løsningerne kan fungere på kort og lang sigt.

I den forbindelse skal det undersøges, om der er lignende initiativer i gang, også på nordisk eller Europæisk plan, som kan anvendes til inspiration eller som direkte løsning på behovet fra den danske bygge-branche for at få EPD’erne samlet.

Projektet skal munde ud i anbefalinger til, hvordan EPD’er bedst samles, så de er nemt tilgængelige for byggebranchen. For at undersøge mulighederne skal branchen inddrages tæt, så der peges på den løsning, der bedst imødekommer branchens behov og ønsker, herunder også om der er særlige formål med at samle EPD’er som branchen efterspørger, og som skal tænkes ind i løsningsmodellerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato14/03/202230/06/2022

Emneord

  • EPD
  • LCA
  • Databaser