Analyse af strukturtransmitteret lyd i bygningskonstruktioner

 • Kirkegaard, Poul Henning (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet omhandler strukturtransmitteret lyd/støj i bygningskonstruktioner. Formålet er at opnå viden om, hvordan støjgener kan nedsættes for brugeren af bygningen. Til dette formål anvendes numeriske metoder, såsom elementmetoden, SEA samt hybride metoder med henblik på at fastlægge, hvorledes udbredelsen af vibrationer i hele bygningskonstruktioner finder sted. Det er nødvendigt at inddrage adskillige analysemetoder eftersom ingen af metoderne alene dækker det betragtede frekvensområde på tilfredsstillende vis. Desuden er det afgørende i analysen af støjudbredelse i bygningskonstruktioner at opnå detaljeret kendskab til, hvorledes vibrationerne vandrer gennem bygningens strukturelle samlinger, hvis brugbare resultater skal frembringes. (Poul Henning Kirkegaard)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …