Analyse af studerendes/kursisters/elevers IKT-kompentencer

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Forskningsformålet er, gennem spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview, at undersøge elevers IKT-kompetencer, med henblik på at kvalificere de deltagende institutioners teknologiske satsninger, højne elevers digitale dannelse og institutionernes inklusionsbestræbelser, samt identificere potentialer for samarbejde på tværs af organisationer. Projektet omfatter forskningsaktiviteter der komplementerer den empiriske forskning i ILD-lab.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/06/201230/11/2012