Analyse og følsomhedsanalyse af tidsafhængige fluid-struktur interaktionsproblemer / Analysis and Sensitivity Analysis of Time Dependent Fluid-Structure Interaction Problems

 • Jakobsen, Lars Aaes (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Til tidsintegrationen af fluid-struktur problemer, er den bedste tidsintegrator ikke nødvendigvis den samme for fluid- og soliddomænet. Systemet løses i stedet afkoblet, og der itereres for at sikre, at koblingsleddene er konvergeret. Forskellige tidsintegratorer er implementeret til såvel fluid som solid integration. På grund af den tidslige store bevægelse flytter kontaktfladen mellem fluiden og strukturen sig. Dette tages der højde for ved at benytte ALE-metoden (Arbitrary Lagrangian Eulerian), hvor flytningen af fluid-elementerne foreskrives uafhængigt af de beregnede hastigheder i fluiden ved at kombinere en Lagrangesk formulering for netopdateringen og en Eulersk formulering for hastighedsfeltet. Tidsligt varierende fluid-struktur koblede problemer indfører en række ekstra koblingsled i forhold til det stationære tilfælde. Dette smitter også af på følsomhedsanalysen. Hvor man i det stationære tilfælde har en række designuafhængige koblingsled (hastigheden af randen mellem fluid og struktur er altid nul), er dette ikke længere tilfældet for tidsafhængige problemer. Udover koblingen mellem strukturelle og fluide følsomheder til nuværende tidsskridt kobler følsomhedsanalysen af transiente problemer også over flere tidsskridt. Da positionen af strukturen til nuværende tidspunkt afhænger af positionen til tidligere tidsskridt (i en implicit tidsintegrator), som igen afhænger af designet, bliver følsomheder til et givet tidsskridt således afhængige af samtlige tidligere følsomheder. (Lars Aaes Jakobsen)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …