Analyseudstyr til detektion af af hormonforstyrrende stoffer, medicinrester og pesticider i drikkevand og spildevand.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ansøgning om nyt analyseudstyr (Intuvo 9000 GC/MS/MS) til detektion af pesticider, hormonforstyrrende stoffer og medicinrester i vandige prøver, så vi kan udvikle nye renseteknologier til at sikre fremtidens vandmiljø og drikkevand, samt bidrage til danske virksomheders konkurrenceevne indenfor vandteknologi.
StatusIkke startet

Finansiering

  • Det Obelske Familiefond: 625.000,00 kr.