Anbringelse af etniske minoritetsbørn i familiepleje

  • Skytte, Marianne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål: Projektet var både et metodeudviklings- og et forskningsprojekt omkring anbringelse af etniske minoritetsbørn i familiepleje. Forskningsdelen fokuserede på socialarbejderes vurderinger og handlinger med anbringelse af etniske minoritetsbørn i et kontinuitets-, ligestillings- og menneskerettighedsperspektiv. Formålet med både metodeudviklings- og forskningsdelen var gennem en belysning af den aktuelle praksis i denne familieplejeforening at bidrage til refleksioner omkring og dermed kvalificeringen af arbejdet med etniske minoritetsbørn og unge i familiepleje.   Abstract: Undersøgelsen tager udgangspunkt i anbringelsen af etniske minoritetsbørn i perioden 01.01.95 til 01.11.99 gennem en konkret familieplejeforening. I alt 44 børns anbringelser indgår. Undersøgelsen bygger dels på det journalmateriale, familieplejeforeningen har omkring de enkelte børn, dels på interviews med 10 af foreningens konsulenter. Undersøgelsen fokuserer på følgende spørgsmål: Hvilken betydning har det for socialarbejdernes vurderinger og handlinger, at et barn og dets familie ikke er etniske danskere? Hvordan vurderer og handler socialarbejdere i forhold til at tilrettelægge betingelserne for, at et anbragt etnisk minoritetsbarn kan udvikle en oplevelse af kontinuitet i sit liv? Har barnet under anbringelsen mulighed for at udvikle sociale og sproglige kompetencer, så det kan vedligeholde og udvikle kontakten til sine forældre og familie i øvrigt? Undersøgelsen viser, at socialarbejderne generelt ikke inddrager børnenes etniske, religiøse, sproglige og kulturelle baggrund i deres vurderinger og handlinger i anbringelsesarbejdet. De anbragte børn får derfor ringe muligheder for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer til at indgå som kompetente medlemmer af deres familier. Undersøgelsen søger at forstå socialarbejdernes tendentielle ligebehandling, der kan føre til assimilerende og ikke-ligestillende sociale indsatser, ud fra teorier om dansk nationalforståelse, socialt arbejdes selvforståelse og en specifik medborgerskabsforståelse. Ligeledes diskuteres dilemmaet omkring ligebehandling og anerkendelse i arbejdet med anbringelse af minoritetsbørn.   Deltagere: Metodeudviklingsdelen gennemførtes af to familieplejekonsulenter, en psykolog i familieplejeforeningen og Marianne Skytte. Forskningsdelen gennemførtes af Marianne Skytte.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/199930/06/2002