Andethed, herredømme og kommunikation

    Beskrivelse

    Billeder af de "andre" har haft og har en nøglerolle, når det drejer sig om at forstå relationerne mellem grupper/samfund med forskellige kulturer, og påvirker også kommunikationen mellem mennesker fra forskellige kulturer. Denne undersøgelse koncentrerer sig især om to aspekter, som ofte bliver negligeret i litteraturen om andetheden: billedernes historicitet og den funktion, som de udfører i skabelsen og legitimeringen af ulige forhold. Som empirisk materiale anvendes de billeder, som europæerne og amerikanerne har haft af Latinamerika.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/04/199601/12/1998