Ansøgning til Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) vedr. North Atlantic Law Program

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med North Atlantic Law Program er at etablere 1. semester af den juridiske bacheloruddannelse i Grønland og på Færøerne fra efteråret 2014. Formålet er endvidere at etablere et valgfagstilbud til de studerende på den juridiske kandidatuddannelse indenfor grønlandske og færøske retsdiscipliner tillige med mulighed for at udarbejde det afsluttende speciale i grønlandsk eller færøsk ret. Sideløbende skal der fokuseres på tilvejebringelse af midler til oparbejdelse af et understøttende juridisk forskningsmiljø på det grønlandske- og færøske universitet (ph.d.-studerende)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/12/2016

Emneord

  • Nord Atlantisk jurauddannelse, grønlandsk jurauddannels, færøsk jurauddannelse, north atlantic law program