Anvendelse af naturligt forekommende sensoriske nervesignaler til styring af dropfod stimulator / Use of natural sensory nerve signals for control of foot drop stimulator

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er blevet udviklet og afprøvet et system til erstatning af en ekstern hælkontakt i forbindelse med en stimulator til afhjælpning af drop-fod. Systemet består af en elektrode indopereret omkring en sensorisk nerve, som går til huden på/under foden. Signalet forstærkes og sendes ud gennem huden vha. en indopereret forstærker. Uden for patienten analyseres signalet vha. et adaptivt logisk netværk (et kunstigt neuralt netværk med logiske knudepunkter), som er trænet til at detektere, om foden berører gulvet eller ej. Denne information bruges så til at tænde og slukke for en stimulator, som aktiverer de muskler, der løfter patientens fod, således at patienten får en mere ubesværet gang. Dette system er blevet afprøvet på en enkelt forsøgsperson i en periode på over et år, og det er blevet vist, at systemet er yderst stabilt og i mange tilfælde fungerer bedre end en konventionel hæl-kontakt placeret i patientens sko. Sættes dette system sammen med stimulatoren beskrevet ovenfor, vil der kunne fremstilles et implanterbart system til afhjælpning af drop-fod, som gør det muligt for brugeren at gå rundt med bare ben/fødder og samtidig gøre brugeren mindre opmærksom på systemet og sit problem med drop-fod. Projektet støttes af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd/Center for Medicoteknik. (Morten Haugland, Morten Hansen, Thomas Sinkjær)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2006