Anvendelse af numeriske modeller til automatisk proces baseret off-line programmering af robotiseret stillingssvejsning

 • Jeberg, Peter (Projektdeltager)
 • Holm, Hans (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I ph.d.-projektet anvendes finite element baserede numeriske modeller af svejseprocessen, som er overlejret med en styring. På den baggrund kan der ved simulering forfølges en given kvalitetsreference for temperaturforløbet i svejsningen. Dermed kan der automatisk genereres optimerede proces baseret off-line programmer for robotiseret svejsning. Målet for projektet er at kunne svejse stillingssvejsning på baggrund af automatisk proces baseret off-line programmering på en udvalgt applikation på Lindø. I hvor stor udstrækning dette mål nås, afhænger af de udviklede modellers overensstemmelse med virkeligheden. Resultatet af dette skulle på sigt være forbedret svejsekvalitet af allerede robotiserede svejseprocesser bl.a. ved minimering af kast, samt automatisering af ellers ikke automatiserbare svejseopgaver. I 2003 er der udført forsøg til brug ved kalibrering og validering af den samlede numeriske model af svejseprocessen. Såfremt tilfredsstillende resultater opnås, integreres model med ?Iterativ læring?-metoden så optimering af de simulerede svejseforløb muliggøres. Finansiering: Odense Stålskibsværft & Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV). Vejleder: Hans Holm; Stefan Lambæk, Odense Stålskibsværft; Carsten Bro, Intelligent Welding Automation. Periode: 1. november 2001 til 1. november 2004. (Peter V. Jeberg, Institut for Produktion, AAU)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005