Anvendelse af pålidelighedsteoretiske metoder ved simulering af bølgetilstande i havne / Application of Reliability Methods within Numerical Modelling of Wave Conditions in Harbours

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved design af en havn spiller fastlæggelsen af bølgeklimaet i havnen som regel en væsentlig rolle. I projektet undersøges hvilke metoder fra pålidelighedsteorien, der er bedst egnet til at fastlægge usikkerheden på bølgetilstande i havne. (Michael Brorsen, Jacob Birk Jensen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …