API / Udvikling af autonom platform og informationssystem til registrering af afgrøde og ukrudt

Projektdetaljer

Beskrivelse

I Danmark og andre lande har forsøg vist, at en mere målrettet anvendelse af gødning, pesticider og andre indsatsfaktorer i landbruget kan medvirke til at opfylde miljøkrav og samtidig optimere produktionen økonomisk. Udbytte samt behov for næringsstoffer og regulering af ukrudt og sygdomme inden for en mark varierer betydeligt, derfor er en automatisk kortlægning af marken nødvendig for optimal behandling. Projektets overordnede formål er at fremskynde udviklingen af autonome operationer i marken gennem udvikling af en autonom platform og et informationssystem til overvågning/monitorering af afgrødetilstand og skadegørere samt planlægning af behandlinger og anvendelse af hjælpestoffer i marken. Der skal udvikles en demonstrationsplatform, der navigerer og opererer autonomt i en mark. Platformen skal adaptivt generere en samplingsplan og den tilhørende ruteplan. Formålet er at identificere afgrødetæthed og forekomster af ukrudt bl.a. på baggrund af computervision. Projektet udføres i samarbejde med Dansk Jordbrugsforskning, Afd. for Jordbrugsteknik samt Afd. for Plantebeskyttelse, Den Kongelige Veterinære- og Landbohøjskole, Institut for Datalogi (AAU), Sauer-Danfoss A/S, Dronningborg Industries A/S og Eco-Dan Aps. Projektet er finansieret af Strukturdirektoratet samt de deltagende institutioner og virksomheder. (Kirsten Mølgaard Nielsen, Thomas Bak, Jens Dalsgaard Nielsen, Tom Pedersen, Palle Andersen, Jan Dimon Bentzen, Torben Knudsen, Allan Rasmussen, Mads Lange)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005

Finansiering

  • <ingen navn>
  • <ingen navn>
  • <ingen navn>

Fingerprint Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.