AquaCircle

  • Frier, Jens-Ole (Projektdeltager)
  • Riis-Vestergaard, Jørgen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger mulighederne for at oprette et vækst- og innovationscenter for akvakultur. Dette center  skal virke som katalysator for den fortsatte udvikling af det danske dambrugserhverv henimod stadig mere intensiv og rationel udnyttelse af vandresourcen og samtidig være igangsætter for intensiv akvakultur i saltvand i Danmark. Projektet er støttet af FIUF-midlerne under Ministeriet for Landbrug og Fiskeri med 600000 kr. Deltagende institutioner: AAU, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Teknologisk Institut, Nordsøcenteret.  
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200431/03/2005