Arbejdsløshed, marginalisering og medborgerskab / Unemployment, Marginalisation and Citizenship

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet undersøger marginaliseringen på arbejdsmarkedet, dens årsager samt især velfærdsstatens effekter for marginaliserede gruppers medborgerskab: Hvilke grupper ender som en slags andenklasses medborgere uden fuld social og politisk deltagelse, og hvilken betydning har velfærdsstaten i form af social tryghed og tilvejebringelse af ressourcer samt evt. negativt i form af fattigdomsfælder mv.? Bygger arbejdsmarkedspolitik på en korrekt diagnose af de lediges problemer, og hvilke udviklingstendenser tegner der sig for et ?vidensintensivt? samfund som Danmark? Undersøgelsen er finansieret af Statens Samfundsvidenskabelig Forskningsråd. Hovedpublikation er udgivet februar 2003. Formelt afsluttet i 2003, men der analyseres og publiceres stadig på projektet, der også danner grundlag for en Ph.d.-afhandling i 2004.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …