Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet er at udvikle et standardiseret indikatorsystem for arbejdsmarkedets tryghedsformer, som gør det muligt at undersøge status, udvikling og udfordringer for trygheden på arbejdsmarkedet for forskellige grupper. Der skelnes mellem arbejdspladstryghed, ansættelsestryghed, beskæftigelsestryghed og indkomsttryghed og udvikles indikatorer for hver af tryghedsformerne med afsæt i tidligere undersøgelser og nye indikatorer. Ved at gennemføre jævnlige målinger etableres et solidt longitudinalt datasæt som kan give bedre viden om udviklingen i den oplevede tryghed på det danske arbejdsmarked. Projektet tager afsæt i en forståelse af at tryghed ikke er et mål i sig selv, men at tryghed på arbejdsmarkedet kan have såvel positive som negative konsekvenser for den enkelte, arbejdspladsen, arbejdsmarkedet og samfundet. Der mangler dog systematisk forskning og gode data om konsekvenserne af trygheden på arbejdsmarkedet. Der gælder ikke mindst i øjeblikket, hvor flere tendenser udfordrer trygheden på arbejdsmarkedet (f.eks. stigning i platformsarbejde, midlertidige ansættelser, udenlandsk arbejdskraft, faldende overenskomstdækning og dagpengereformer).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202230/09/2027

Samarbejdspartnere

  • TrygFonden (Projektpartner)

Finansiering

  • TrygFonden: 1.422.592,00 kr.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Emneord

  • Tryghed
  • Ansættelsessikkerhed
  • Beskæftigelsessikkerhed
  • Indkomstryghed
  • Arbejdsmarked