Arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikkens effekt på lediges arbejdsmarkedstilknytning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delprojekt herunder med titlen "Organisation og styring af jobcentre. Projektets formål er, gennem casestudier af jobcentre, at opsamle organisatoriske erfaringer vedrørende horisontale og vertikale samspil på det opgaveudførende niveau internt i jobcentret samt til eksterne samarbejdspartnere. Dertil kommer en karakterisering af den vertikale styring.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>