Arbejdsmiljøorganisationens kompetencer til at forebygge og håndtere virksomhedens konflikter

  • Hasle, Peter (PI (principal investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle, afprøve og evaluere et kompetenceudviklingsforløb for
arbejdsmiljømiljøorganisationen (AMO) sammen med SU/MED med henblik på at forebygge og håndtere konflikter
på arbejdspladsen.
Projektets grundantagelse er, at konflikters årsager og virkninger udspiller sig på forskellige organisatoriske
niveauer, og kompleksiteten forstærkes idet konflikter kan opstå ét niveau og udspilles på et andet niveau i
organisationen. Dette gør forebyggelse og konflikthåndtering til en vanskelig opgave for både ledelse og
medarbejdere.
Som partssammensat forum har medlemmerne af AMO/SU/MED en unik mulighed for og forpligtelse til at agere
strategisk på alle organisationens niveauer.
Kompetenceudviklingsforløbet skal sætte AMO/SU/MED i stand til at arbejde målrettet og strategisk med
håndtering af konflikter og forebygge, at konflikter på arbejdspladsen påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt.
Konflikter som påvirker ansattes helbred negativt, fremtræder på forskellige områder af det psykiske arbejdsmiljø
såsom mobning, konfliktrelateret stress og som vold og trusler.
Kompetenceudviklingsforløbets mål er at øge AMO/MED/SUs viden om konflikter, give redskaber til at
risikovurdere arbejdspladsens potentielle konfliktsituationer, udvælge og igangsætte relevante indsatser, samt
sammenfatte indsatsen i en strategisk handlingsplan med løbende evaluering. Kompetenceudviklingen foregår
sammen med to konsulenter over tre dage med ca. en måneds mellemrum.
AkronymAMOKK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201931/12/2021