Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark

  • Nielsen, Kent (Projektleder)
  • Törner, Marianne (Projektleder)
  • Hansen, Claus D. (Projektdeltager)
  • Grytnes, Regine (Projektdeltager)
  • Dyreborg, Johnny (Projektdeltager)
  • Kines, Pete (Projektdeltager)
  • Pousette, Anders (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med dette projekt er, at identificere faktorer på hhv makro-, meso- og mikroniveau der kan forklare, at Sverige (S) har en markant lavere arbejdsulykkeincidens end Danmark (DK), for derigennem at kunne pege på virkemidler og strategier, der kan overføres til DK.

De specifikke formål med projektet er, at:
• Undersøge om makrofaktorer som nationalkultur, arbejdsmiljølovgivning/-tiltag, forsikringssystemer samt erhvervs- og branchestruktur kan forklare forskellen i ulykkeincidens mellem DK og S
• Undersøge om mesofaktorer som uddannelse, ledelsesengagement og sikkerhedsklima, samt mikrofaktorer som adfærd og holdninger, kan forklare forskellen i ulykkeincidens mellem den danske og svenske bygge- og anlægsbranche
• Vurdere hvorvidt og hvordan de betydende faktorer kan overføres til DK
AkronymDK/S-SVEDAN
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201331/03/2016

Samarbejdspartnere

  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (Projektpartner)
  • Department of Occupational and Environmental Medicine, Sahlgrenska University Hospital and Academy, Gothenburg (Projektpartner)
  • National Research Centre for the Working Environment (Projektpartner)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.