Are “ghettos” a problem for integration of migrants in Denmark? Flows, consequences and the impact of policies (GHET-IN)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I Danmark er andelen af indvandrere og efterkommere iflg. Danmarks Statistik steget fra 153 000 i 1980 til 770 000 i 2018. Der er en tendens til, at mange bosætter sig omkring de store byer i såkaldte ”ghettoer”. Bekymringen fra politisk side er, at disse ”ghettoer” påvirker integrationen negativt fordi de udvikler sig til hvad den tyske samfundsforsker, Wilhelm Heitmeyer i 1996 refererede til som parallelsamfund.

Skiftende danske regeringer har siden 1994 implementeret seks ”ghettoplaner”, men uden at det har medført en opløsning af ”ghettoerne”. Den nuværende regerings initiativ inkluderer:

1) En (udvidet) definition af ”ghettoer” og udsatte boligområder, 2) 22 konkrete forslag til hvordan man kan nedbryde og forebygge parallelsamfund.

Problemet er imidlertid, at vi mangler:

1) Forståelse for hvordan forskellige indvandrergrupper bidrager til dannelsen og opretholdelsen af ”ghettoerne” og hvorfor nogle grupper har tendens til at bosætte sig i etniske enklaver?

2) Belysning af hvilke konsekvenser – både positive og negative – det har at bo i en ”ghetto” for indvandrernes tilegnelse af det danske sprog og uddannelsesniveau.

3) Viden om, hvilke politiske initiativer, der kan påvirke til- og fraflytning til ”ghettoområder”.

GHET-IN-projektet vil således bidrage med viden, der er helt central for at forstå og håndtere disse udfordringer nationalt og lokalt.
Kort titelGHET-IN
AkronymGHET-IN
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/202031/12/2025

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv: 5.861.874,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.